Prehliadka

HACK

  • Virtuálna komentovaná prehliadka k neexistujúcej výstave
    Lektori: Daniel Dida (kurátor Slovakiana), Róbert Szegény (pedagóg a grafický dizajnér), Jakub Tóth (pedagóg a grafický dizajnér), študenti Školy dizajnu
    2. 12. 2020 • 14.00 • live stream
  • *pre študentov umeleckých škôl a neprofesionálnych výtvarníkov
  • V septembri 2019 vznikla idea vytiahnuť z databáz kultúrneho dedičstva digitalizované objekty a ponúknuť tento materiál študentom umeleckej školy. Postupne tak vznikla séria risografík. Aj vďaka všetkým známym okolnostiam sa doposiaľ nepodarilo diela verejne prezentovať. Zvolili sme preto podobu virtuálnej komentovanej prehliadky výstavy, ktorá ešte nevznikla. Existuje však v rôznych skiciach študentov, ktorí pod vedením Jakuba Tótha pracujú na budúcej podobe výstavy.