Webinár

Hrou k tancu

  • Webinár o aktuálnych metódach pedagogiky ľudového tanca
    Lektorka: Lenka Šútorová-Konečná (tanečná pedagogička, choreografka, lektorka)
    5. 12. 2020 • 10.00 • live stream
  • *pre pedagógov ľudového tanca, vedúcich detských folklórnych súborov
Lenka Šútorová-Konečná, foto
Lenka Šútorová-Konečná
  • Prednáška o aktuálnych metódach výučby ľudového tanca je určená najmä pedagógom a vedúcim v detských folklórnych kolektívoch. Predstavuje nové metódy vzdelávania, ktoré sú založené na princípoch konštruktívnej pedagogiky Pétra Lévaia, dramapedagogiky Katalin Mizerákovej a rozvíjané v pedagogickej praxi lektorky. Metódy vyučovania sú koncipované tak, aby viedli tanečníkov k vedomému pohybu s pocitom radosti pri rešpektovaní základných princípov ľudového tanca.
  • Mgr. art. Lenka Šútorová-Konečná, ArtD.
    Choreografka, tanečná pedagogička, absolventka VŠMU. Pracuje v Centre tradičnej kultúry v Myjave ako odborný pracovník – etnochoreológ, ako pedagogička tanca v ZUŠ Myjava a vedie DFS Kopaničiarik. Je členkou odborných komisií, poradného zboru NOC a odborných porôt folklórnych súťaží. Je podpredsedníčkou PR a autorkou programov MFF. Autorsky sa podieľa aj na programoch FF Východná, FĽK Koliesko. Odborne lektoruje školenia, semináre a tvorivé dielne, pripravuje metodické tanečno-pedagogické materiály (publikácie, CD, DVD). Pedagogickú a choreografickú prax má so všetkými vekovými kategóriami. V rokoch 2002 - 2016 bola umeleckou vedúcou, choreografkou a tanečnou pedagogičkou FS Ekonóm a ako tanečná pedagogička a choreografka spolupracuje s mnohými kolektívmi. Pôsobí tiež ako lektorka škôl tanca. Je držiteľkou cien za choreografiu, dramaturgiu, réžiu i pedagogickú prácu.