Webinár

Tvorba so zborom

  • Webinár o metodicko-didaktickej práci zbormajstra
    Lektor: Alfonz Poliak (zbormajster, vysokoškolský pedagóg, teoretik)
    3. 12. 2020 • 10.00 • live stream
  • *pre dirigentov, spevákov, hudobníkov aj širšiu verejnosť
Alfonz Poliak, foto
Alfonz Poliak
  • Predstavíme vám, ako má zbormajster správne viesť spevácky zbor so zreteľom na zodpovednosť umeleckej úrovne zvereného telesa. Správny zbormajster okrem iného tvorí dramaturgiu repertoáru a takisto je mentorom výkonov a hlasovej výchovy spevákov. Jan Amos Komenský povedal: „Každá práca vyžaduje celého človeka.“ Dovoľte nám teda pozvať vás na prednášku o obšírnej práci zbormajstra.
  • PaedDr. Alfonz Poliak, PhD. vyštudoval odbor hudobná výchova na Pedagogickej fakulte v Nitre. Je odborným asistentom na Katedre hudobnej výchovy PF UMB v Banskej Bystrici. Viedol detský spevácky zbor Rokoš a neskôr detský spevácky zbor Prieboj, s ktorým koncertoval a úspešne súťažil nielen doma, ale i v zahraničí, napr. v Poľsku, Bulharsku, Belgicku, Švajčiarsku, Grécku, Veľkej Británii či v hlavnom meste štátu Iowa v USA: Des Moines. Posledné roky bol hlasovým pedagógom a dirigentom ženského speváckeho zboru Mladosť pri PF UMB v Banskej Bystrici.

Literatúra a zdroje

  • súkromný archív lektora