Workshop

Tvorivá dramatika – cesta k detskému divadlu

  • Workshop zameraný na metódy, formy a princípy tvorivej dramatiky
    Lektorka: Marica Šišková (režisérka, lektorka, pedagogička)
    1. 12. 2020 • 14.00 • zoom • tento workshop je už plný
  • *pre pedagógov na ZUŠ, ZŠ, SŠ a pre vedúcich divadelných súborov
Marica Šišková, foto
Marica Šišková
  • Na workshope môžete získať skúsenosti s metódami, formami a princípmi tvorivej dramatiky, naučíte sa, ako využívať dramatickú hru ako jeden z hlavných prostriedkov smerujúcich k detskej inscenácii a ako viesť deti k prirodzenému prejavu na javisku. Získate databázu tvorivých cvičení, aktivít a hier tvorivej dramatiky.
  • Marica Šišková absolvovala Pedagogickú fakultu v Nitre a réžiu na KBT na VŠMU v Bratislave. Od roku 2006 je vedúcou pedagogičkou na Literárno-dramatickom odbore ZUŠ J. Rosinského v Nitre. Založila divadelné súbory Rámus Vinodol, Zasesmelendve, Slúchadlo, DRIM, Divadelní panteri. Je lektorkou seminárov, workshopov pre detské divadlo, detskú dramatickú tvorivosť a umelecký prednes a je aj školiacou pedagogičkou študentov PF UKF v Nitre a Súkromného konzervatória Nitra.