Autorská výstava Michaely Prableskovej, držiteľky hlavnej ceny celoštátneho kola postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2020

Hlavnú cenu AMFO 2020 získala za cyklus fotografií s názvom „Reflections of Reality“, kde výstižne zachytila aktuálnu podobu nášho sveta zasiahnutého pandémiou. „Cez sklá výkladov (v kontexte tvorby Eugèna Atgeta) zrkadlí našu izoláciu, apokalyptickú a takmer sci-fi atmosféru prázdneho mesta neveštiacu nič dobré, keď namiesto skutočných bytostí nachádzame len umelé figuríny vo výkladoch. Autorka tu vrství príbehy každého z nás, poukazuje na nemožnosť sa navzájom stretávať, ale najmä na význam osobnej slobody a zdravia, ktoré si začneme ako ľudstvo uvedomovať až vtedy, keď o ne prídeme.“ zhodnotila predsedkyňa poroty AMFO 2020, Petra Cepková.

Napriek tomu, že sa autorská výstava víťazky koná v oneskorení až v roku 2022, je jej víťazná séria fotografií stále aktuálna. To čo však mnohých prekvapí je, že sa jej súčasná tvorba značne posunula od poeticko-ťaživej víťaznej série k nadľahčenej a vtipnej reflexií seba, svojho okolia, ale aj fotografického média.

Michaela Prablesková
Pochádza z Nitry. Pracuje ako scenáristka na voľnej nohe. V roku 2020 vyhrala hlavnú cenu v súťaži AMFO a v septembri toho roku začala štúdium fotografie na VŠVU. Svoju fotografickú tvorbu vystavovala na kolektívnej výstave Count until Zero v Bratislavskom A4 – priestor súčasnej kultúry či festivale Tehláreň v Liptovskom Mikuláši. Jej posledný projekt Hľadá sa Michaela ste mohli vidieť na výstave Moje telo je záznam nezabúdania v Pistoriho paláci v Bratislave. Vo svojej tvorbe rada skúma hranice umenia a vnímania. Okrem fotografovania sa venuje literárnej tvorbe, zúčastnila sa na literárnej súťaži Medziriadky. Vo voľnom čase vyrába peňaženky z tetrapaku