Workshop Cesta k detskému prednesu

Cesta k detskému prednesu – od čitateľského zážitku k vedomej tvorbe výrazu

workshop umeleckého prednesu pre pedagógov slovenského jazyka

pozvánka na workshop

V-klub, Malá sála, NOC
vstup voľný

9. 3. 2023 • 09:00 – 15:00

Lektorka: Eliška Sadíleková (lektorka, odborná porotkyňa, pracuje v n.o. Osmijanko)

Na seminári budeme hľadať odpovede na otázky:

  • ako si vybrať vhodný text na prednes a ako ho dramaturgicky upraviť,
  • ako postupovať pri interpretácii literárneho textu,
  • ako využiť prvky dramatickej hry v práci s recitátormi a podporiť ich predstavivosť,
  • ako predstavu o texte premietnuť do zvukovej realizácie prostredníctvom slovných aj mimoslovných výrazových prostriedkov.