Workshop Cesta k detskému prednesu

Tvorivý seminár je určený pedagógom slovenského jazyka a literatúry základných škôl, ale i pedagógom základných umeleckých škôl.

Kde: V-klub, Národné osvetové centrum, Bratislava

Kedy: 9. 3. 2023 (štvrtok) od 9.00 do 15.00

Organizuje: Národné osvetové centrum, Bratislava

Kontakt: Mgr. art. Renta Jurčová, e-mail: renata.jurcova@nocka.sk, tel. č.: +421 2 204 71 249

Na seminári budú hľadať odpovede na otázky:

  • ako si vybrať vhodný text na prednes a ako ho dramaturgicky upraviť,
  • ako postupovať pri interpretácii literárneho textu,
  • ako využiť prvky dramatickej hry v práci s recitátormi a podporiť ich predstavivosť,
  • ako predstavu o texte premietnuť do zvukovej realizácie prostredníctvom slovných a mimoslovných výrazových prostriedkov.

Lektorka: Mgr. Eliška Sadíleková

Vyše 30 rokov sa venuje práci s recitátormi, v Osvetovom ústave v Bratislave ako odborná pracovníčka organizovala celoštátne prehliadky v oblasti umeleckého prednesu a amatérskeho divadla. Je lektorkou mnohých vzdelávacích podujatí pre recitátorov aj pedagógov, členkou odborných porôt všetkých stupňov súťaží v umeleckom prednese, členkou Poradného zboru pre umelecký prednes pri Národnom osvetovom centre. Na základných školách približuje deťom literatúru prostredníctvom výtvarno-dramatickej hry a inscenovaného čítania a v rámci neziskovej organizácie Osmijanko pripravuje tvorivé aktivity na podporu čítania detí.

foto: Mgr. Eliška Sadíleková

Registrovať sa môžete elektronicky: https://forms.gle/wasGVrbfGMaBQYgU6

Limitovaný počet účastníkov: 15 osôb
Vzdelávanie je bezplatné.
Prihlasovanie je možné do 2. 3. 2023.