TVOR•spoty

TVOR•spot 2020

LiveStreamy

Kde hľadať folklórny materiál

webinár s ukážkami – archívy, publikácie, výskumy, online priestor

Lektori: Katarína Babčáková (etnochoreologička), Michal Noga (etnomuzikológ)

Ako pracovať s folklórnym materiálom

webinár o možnostiach využitia audiovizuálnych, písomných a ikonografických prameňov

Lektori: Katarína Babčáková (etnochoreologička), Michal Noga (etnomuzikológ)

HACK

virtuálna komentovaná prehliadka k neexistujúcej výstave

Lektori: Daniel Dida (kurátor Slovakiana), Róbert Szegény (pedagóg a grafický dizajnér), Jakub Tóth (pedagóg a grafický dizajnér), študenti Školy dizajnu

Tvorba so zborom

webinár o metodicko-didaktickej práci zbormajstra

Lektor: Alfonz Poliak (zbormajster, vysokoškolský pedagóg, teoretik)

Tvorba pre zbor

webinár o základoch kompozičnej práce pre zborovú hudbu

Lektor: Ľuboš Bernáth (vysokoškolský pedagóg, hudobný skladateľ, teoretik, organizátor hudobného života)

Od slova k prednesu

webinár k recitátorskej interpretácii

Lektorka: Renata Jurčová (pedagogička, lektorka, dramaturgička)

Nakrúcame mobilom

webinár k základom práce s kamerou mobilného telefónu

Lektor: Peter Kováčik (dokumentarista, pedagóg)

Hrou k tancu

webinár o aktuálnych metódach pedagogiky ľudového tanca

Lektorka: Lenka Šútorová-Konečná (tanečná pedagogička, choreografka, lektorka)

Storytelling — podoby rozprávačstva

webinár o technike storytellingu s ukážkami a praktickými návodmi

Lektorka: Martina Jánošíková (rozprávačka a lektorka storytellingu)

Nové prístupy v divadelnej fotografii

diskusia s fotografmi o súčasnej divadelnej fotografii

Moderátorka: Olja Triaška Stefanović (vedúca Katedry fotografie a nových médií VŠVU)

Diskutujú: Jana Hojstričová (porotkyňa Bienále divadelnej fotografie), Robert Tappert (víťaz Grand Prix Bienále divadelnej fotografie 2016), Ľuboš Kotlár (víťaz Grand Prix Bienále divadelnej fotografie 2018), Radovan Dranga (víťaz študentskej ceny Bienále divadelnej fotografie 2018)

Rodina vo fotografii

webinár o rôznorodých prístupoch vo fotografii na tému rodina

Lektorka: Zuzana Pustaiová (fotografka venujúca sa téme Rodina)

Náhoda a experiment v umení

webinár o využití náhody v procese tvorby výtvarných diel

Lektorka: Eva Čarnoká (umelkyňa, pedagogička umeleckých predmetov a galerijná pedagogička)