udržateľnosť • kultúra • umenie

udržateľnosť
Udržateľnosť, často spájaná s ekológiou a ochranou prírody, sa stala kľúčovým pojmom aj v oblasti kultúry. Či už priamo v praxi pri organizácii podujatí, alebo v celoročnom manažmente, neustále sa stretávame s udržateľnosťou ako dôležitým princípom efektívnej (spolu)práce.

Udržateľnosť nie je len o ekológii a ochrane prírody, je životným štýlom, ktorý sa priamo premieta v každodennej práci v kultúre. Prepája sa v ňom kvalitná produkcia, ekologický prístup a spoločenská zodpovednosť, ale aj prevencia vyhorenia manažmentu a ekonomická stabilita projektov.

Kvalitný pracovný výkon presahuje oblasť kultúry napríklad aj empatickým prístupom k zodpovednosti za životné prostredie a našu budúcnosť.

Môžu inštitúcie verejnej správy, resp. samotný sektor napĺňať kritériá udržateľnosti a sledovať najnovšie spoločenské trendy? Môže sa kultúra stať skutočne udržateľnou?

udržateľnosť tvorivosti
Ako iniciovať tvorivosť v generácii alfa? Ako ju udržiavať v generácii Y? A ako ju metamorfovať v kontexte aktuálnej spoločenskej situácie?

udržateľnosť tvorby
Festival TVOR•BA predstavuje najúspešnejších tvorcov amatérskeho umenia na Slovensku. Koncept dramaturgického výberu naprieč umeleckými druhmi a žánrami, ktorý je špecifikom festivalu, je zároveň víziou udržateľnosti výnimočných umeleckých diel. Kontextové napĺňanie ich potenciálu ide ruka v ruke s obohacovaním sveta estetickej skúsenosti každého diváka.

Novinky

TVOR•BA 2024 Vizuál pre desktop

Aftermovie

Aj tento rok Festival TVOR•BA predstavil najúspešnejších tvorcov amatérskeho umenia na Slovensku.

viac »

Program

Štvrtok
14. 3. 2024

Tyra – detský recitačný kolektív Úsmev, Babín

divadelné predstavenie pre mládež

Teatro Colorato
2 €

09:00 – 09:30

Cesta k detskému prednesu

workshop umeleckého prednesu pre pedagógov slovenského jazyka

lektorka Eliška Sadíleková

V-klub, Malá sála, NOC
vstup voľný pre vopred registrovaných účastníkov

09:00 – 15:00

Kritická udržateľnosť

diskusia s tvorcami inscenácie Tyra a workshop písania recenzií

lektorka Diana Laciaková

Teatro Colorato
v cene predstavenia Tyra

09:30 – 12:00

Ozveny Kubína

program umeleckého prednesu detí

V-klub, NOC
2 €

10:30 – 11:30

Ozveny Zvolena

autorské čítanie literárnych diel

Kníhkupectvo SLC
vstup voľný

16:00 – 17:30

Z najlepších

folklórny program

DPOH
5 €/3 € zľavnený

18:00 – 19:30

Osmičkári

retrospektíva amatérskych filmov nakrútených na úzky film

Kino Film Europe
5 €/3 € zľavnený

20:00 – 21:30

Tanečný dom o. z. Dragúni

V-klub, NOC
9 € / vstup voľný pre vopred registrovaných účastníkov festivalu

20:00 – 23:59

Piatok
15. 3. 2024

Ozveny Cineama I.

filmová projekcia pre mládež

Kino Film Europe
2 €

09:00 – 10:00

Performance

výtvarný workshop

lektorka Miriama Kardošová

Dom umenia, NOC
vstup voľný pre vopred registrovaných účastníkov

10:00 – 16:00

Úschovňa – detský divadelný súbor Bodka, Veľký Krtíš

divadelné predstavenie pre mládež

Divadlo Ticho a spol.
2 €

10:30 – 11:30

Spievaj, ako máš!

workshop hlasovej výchovy

lektorka Darina Andučič-Tóthová

V-klub, NOC
vstup voľný

11:00 – 12:30

Kritická udržateľnosť

diskusia s tvorcami inscenácie Úschovňa

lektorka Diana Laciaková

Ticho a spol.
v cene predstavenia Úschovňa

11:30 – 12:00

Udržateľnosť v bábkovom divadle

workshop recyklácie rôzneho materiálu pri výrobe bábok a ich animácia

lektorka Barbora Zamišková

V-klub, NOC
vstup voľný

14:00 – 18:00

Udržateľnosť v kultúre – udržateľná kultúra

interaktívna prednáška pre pracovníkov v kultúre

V-klub, Malá sála, NOC
vstup voľný

14:00 – 15:30

My Street Films SK

premietanie dokumentárnych filmov

V-klub, Malá sála, NOC
vstup voľný

15:30 – 16:00

Slovo o Jankovi – divadelný súbor Naboso, Nitra

divadelné predstavenie pre mládež a dospelých

Divadlo Ticho a spol.
5 €/3 € zľavnený

16:00 – 17:00

Komorný sláčikový orchester Junior, Bratislava

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
vstup voľný

18:00 – 18:30

70 rokov NOC

premietanie dokumentárneho filmu o Národnom osvetovom centre

V-klub, NOC
vstup voľný

18:30 – 19:00

Vernisáž výstavy Do dátumu zatvorenia

súčasťou vernisáže bude performance Erika Pánčiho

Dom umenia, NOC
vstup voľný

19:00 – 20:00

Afterparty

live hudobné vystúpenie Erika Pánčiho

NOC – vestibul
vstup voľný

20:00 – 23:59

Sobota
16. 3. 2024

Performance

výtvarný workshop

lektorka Miriama Kardošová

Dom umenia, NOC
vstup voľný pre vopred registrovaných účastníkov

10:00 – 16:00

Cineama pre najmenších

filmová projekcia pre najmenších divákov a diváčky

Stará tržnica
vstup voľný

10:00 – 11:00

PureLove

workshop upcyklácie

Oáza, Stará tržnica
vstup voľný

10:00 – 15:00

Cineama pre najmenších

filmová projekcia pre najmenších divákov a diváčky

Stará tržnica
vstup voľný

11:30 – 12:30

Ženba – Divadlo „A“ a Divadlo SHANTI, Prievidza

divadelné predstavenie pre dospelých

Divadlo L+S
5 €/3 € zľavnený

14:30 – 16:00

Daddy Freud – divadelný súbor B+S, Nitra

divadelné predstavenie pre mládež a dospelých je zrušené!

Teatro Colorato
5 €/3 € zľavnený

16:30 – 17:30

Nox et musica

komponovaný program zborového spevu a umeleckého prednesu

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
5 €/3 € zľavnený

18:00 – 19:30

Ozveny Cineama II.

filmová projekcia pre dospelých

Kino Film Europe
5 €/3 € zľavnený

18:00 – 19:30

Cholesterol – divadlo DISK, Trnava

divadelné predstavenie pre dospelých

Divadlo L+S
5 €/3 € zľavnený
*vhodné od 15 rokov

20:30 – 21:30

Afterparty

V-klub, NOC
vstup voľný

22:00 – 23:59

Počas celého podujatia

DO DÁTUMU ZATVORENIA

výstava ocenených diel a držiteľov hlavných cien AMFO 2023 a Výtvarného spektra 2023

Dom umenia, NOC

„Blízko i daleko“

výstava partnerskej organizácie NIPOS z Českej republiky je výberom diel z trienále výtvarných prác, prehliadky propagujúcej originálne prístupy k vzdelávaniu detí a mládeže

Dom umenia, NOC

14. 3. – 16. 3. • 10:00 – 22:00 • Dom umenia, NOC • vstup voľný (výstava potrvá do 6. 5. 2024)

17. 3. • 10:00 – 19:00 • Dom umenia, NOC • vstup voľný

EKO fototechniky

kyanotypia, lumenprint, antotypia

lektor Šimon Lupták

Zelené plátno

workshop venovaný kľúčovaniu zeleného plátna a základom vizuálnych efektov

lektori Tímea Michalčíková, Patrik Szekács (AVFX VŠMU)

Biidaaban VR

interaktívny zážitok vo virtuálnej realite ponúka víziu Toronta budúcnosti

lektorka Linda Olejárová

Recykloliteratúra

recyklácia textového materiálu na literatúru

lektorky Emma Vičanová a Júlia Oreská

Stánok STUDEO.NOC

prezentácia publikácií a archívnych materiálov Národného osvetového centra

14. 3. – 16. 3. • 10:00 – 18:00 • NOC – vestibul • vstup voľný

hlavný program

off program

Zmena programu vyhradená!

Organizátori festivalu

hlavný organizátor

Programová garantka:
Tatiana Šišková

Dramaturgia:
Tatiana Šišková, Lucia Ditmarová, Lucia Bistárová, Lenka Adamčáková, Marianna Brinzová, Viktória Čolláková, Lucia Hromníková, Renata Jurčová, Eduard Klena, Diana Laciaková, Júlia Oreská, Debora Pastirčáková, Pavel Smejkal, Michal Stahl, Alexandra Štefková, Klaudia Ťapajnová, Peter Zákuťanský

Marketing a komunikácia:
Ľudovít Andrejo, Samuel Chlpek

Produkcia:
Zuzana Kaprinay, Martina Kováčová, Ľudmila Iványiová

Vizuálny koncept a grafický dizajn:
Jaroslav Dvorský

Web dizajn:
Mário Varga

Festivalová aplikácia:
Matej Moško

Znelka:
Jureš Líška

Teaser:
Terézia Tomková

finančne podporilo

v spolupráci s

Stará tržnica zapožičala ich upcyklované sedacie vaky HACHAI od WakiVaky.

Organizátor

Národné osvetové centrum
Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava
www.nocka.sk

IČO: 00164615
DIČ: 2020829888

Štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, pôsobiaca na základe nového znenia zriaďovacej listiny vydaného Ministerstvom kultúry SR MK-2472/2016-110/8080, v znení Dodatku č.1 vydaného Ministerstvom kultúry SR MK-5399/2023-110/18744

Festival TVOR•BA

Programová garantka
Tatiana Šišková
tatiana.siskova@nocka.sk
+421 918 817 142

Kontakt pre partnerov a pre médiá
Ľudovít Andrejo
ludovit.andrejo@nocka.sk
+421 2 204 71 240
+421 908 080 502

Kontakty

tvorba@nocka.sk

Kontaktný formulár