„Blízko i daleko“

Výstava zapožičaná z partnerskej organizácie NIPOS z Českej republiky je výberom diel z trienále výtvarných prác Blízko i daleko, prehliadky propagujúcej originálne prístupy k vzdelávaniu detí a mládeže.

14. 3. – 16. 3. 2024 • 10:00 – 22:00 • Dom umenia, NOC

17. 3. 2024 • 10:00 – 19:00 • Dom umenia, NOC

Výstava potrvá do 6. 5. 2024.

Kurátori výstavy: Lenka Adamčáková, Marianna Brinzová, Eduard Klena

Architekt výstavy: Jakub Tóth

Vystavené projekty žiakov vznikli pod vedením Dany Urbanovej, Romany Štajerovej, Jany Sovovej, Ivany Schwarzovej, Zuzany Nevřivovej.