Recykloliteratúra

Literárny workshop

14. 3. 2024 • 10:00 – 18:00 • NOC – vestibul

15. 3. 2024 • 10:00 – 18:00 • NOC – vestibul

16. 3. 2024 • 10:00 – 18:00 • NOC – vestibul

Lektorky: Emma Vičanová (dramaturgička), Júlia Oreská (odborná pracovníčka pre literatúru v NOC)

* pre verejnosť

Recyklácia rôzneho textového materiálu z nepotrebných tlačovín na literatúru.