Stánok STUDEO.NOC

Prezentácia publikácií a archívnych materiálov Národného osvetového centra

14. 3. 2024 • 10:00 – 18:00 • NOC – vestibul

15. 3. 2024 • 10:00 – 18:00 • NOC – vestibul

16. 3. 2024 • 10:00 – 18:00 • NOC – vestibul

Pripravili: Michaela Kosová, Henrieta Závadská (odborné pracovníčky knižnice a bádateľňe STUDEO.NOC)

* pre všetkých

Zoznámte sa s materiálmi z knižnice a bádateľne NOC z oblasti neprofesionálnej umeleckej tvorby a záujmovej umeleckej činnosti, ktoré sú výsledkom dlhodobej odborno-metodickej a výskumnej činnosti. Nájdete u nás publikácie, archívne fotografie, plagáty, bulletiny, filmy a ďalšie. Dozviete sa aj o študovni STUDEO.NOC, ktorej súčasťou sú cenné materiály textového, vizuálneho, zvukového a audiovizuálneho charakteru, týkajúce sa dejín a vývoja neprofesionálneho umenia na Slovensku a v bývalom Česko-Slovensku.