Ozveny Kubína

Program najúspešnejších detských recitátorov z celoštátnej súťaže umeleckého prednesu Hviezdoslavov Kubín 2023

14. 3. 2024 • 10:30 – 11:30 • V-klub, NOC

Autorka a garantka programu: Renata Jurčová

Moderuje: Michal Stahl

Tomáš Rožnay, foto Jakub Jančo

Tomáš Rožnay

Trnava

Ján Navrátil – Od koho má babka dedka

Pedagogička: Blanka Blesáková

Nina Romanová, foto Michal Lašut

Nina Romanová

Nitra 

Monika Kompaníková – Kde je Ester N?

Pedagogička: Kristína Šimková

Tomáš Novák, foto Jakub Jančo

Tomáš Novák

Trnava

 Anton Pavlovič Čechov – Ustrice

 Z českého prekladu Jaroslava Huláka do slovenského jazyka preložil Dušan Maixner. S prihliadnutím k ruskému originálu zredigoval Jakub Kapičiak.    

Pedagogička: Blanka Blesáková

Roman Thor Vitek, foto Michal Lašut

Roman Thor Vítek

Poprad

Jonathan Swift – Skromný návrh, ako dosiahnuť, aby deti chudobných obyvateľov Írska neboli na príťaž ani vlastným rodičom, ani domovine, a aby z nich verejnosť mala úžitok

Preklad: Martin Kubuš

Pedagogička: Alena Váradyová

Margareta Hvozdíková, foto Michal Lašut

Margaréta Hvozdíková

Nitra

Vasko Popa – Večne neviditeľná

Prekladateľ: Ján Ondruš

Pedagogička: Marica Šišková