Cesta k detskému prednesu

Workshop umeleckého prednesu

14. 3. 2024 • 09:00 – 15:00 • V-klub, Malá sála, NOC

Lektorka: Eliška Sadíleková (odborníčka na umelecký prednes)

* pre pedagógov slovenského jazyka a literatúry, pedagógov literárno-dramatického odboru na základných umeleckých školách a i.

Na seminári budeme hľadať odpovede na otázky:

  • aký je zmysel umeleckého prednesu v súčasnosti,
  • aké osobnostné predpoklady by mal mať recitátor a ako ich u neho rozvíjať,
  • ako viesť deti k vnímaniu literárneho diela ako otvoreného systému, do ktorého môžu vstupovať a dotvárať si ho,
  • ako svoju predstavu preniesť na poslucháčov prostredníctvom tvorby výrazu,
  • ako dramaturgicky upraviť text, ako komponovať montáž,
  • ako poskytnúť recitátorom spätnú väzbu na súťažiach s využitím kritérií hodnotenia umeleckého prednesu.

Na seminár je potrebné sa vopred registrovať tu: www.nocka.sk/registracia