NOX ET MUSICA

Komponovaný program víťazov celoštátnej súťaže speváckych zborov Viva il canto 2023 a celoštátnej súťaže umeleckého prednesu a divadla poézie Hviezdoslavov Kubín 2023

16. 3. 2024 • 18:00 – 19:30 • Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

Autori a garanti programu: Renata Jurčová, Michal Stahl

Kristína Balgová

Veľký Krtíš

Etgar Keret – Myšlienka v tvare príbehu

Prekladateľka: Silvia Singer

Pedagogička: Silvia Svákusová

Denis Šatan

Kostolište

Karol D. Horváth – Absolútny sluch

Pedagogička: Beáta Reifová

Bárdos Lajos Vegyeskar

Veľký Meder

Zbormajsterka: Yvette Orsovics

Korepetítorka: Lucia Kolenčíková

Cirkevný blok:

László Halmos: Jubilate Deo, universa terra

Miklós Kocsár: Ave, rosa sine spina

H. L. Hassler: Ave Maria

Bárdos Lajos: XXIII. zsoltár – Az Úr énnékem őriző pásztorom (XXIII. žalm: Pán je môj pastier…)

Simona Horičková

Nitra

Claudia Piñeiro – Odpad pre sliepky

Prekladateľka: Barbara Sigmundová

Pedagogička: Marica Šišková

Andrej Rácz

Nitra

Bernhard Schlink – Predčítač

Prekladateľ: Ladislav Šimon

Pedagogička: Marica Šišková

Bárdos Lajos Vegyeskar

Veľký Meder

Zbormajsterka: Yvette Orsovics

Korepetítorka: Lucia Kolenčíková

Svetský blok:

Zoltán Kodály: A szép énekszó múzsájához  (K múze krásneho spevu)

Giovanni Gastoldi: Kicsi nimfák (Malé nymfy)

Eugen Suchoň: Aká si mi krásna

Emil Petrovics – Tibor Németh: Játszik a szél (Hra vetríka)

József Karai: Áradj zene (Hudba, prúď)

Martina Herichová

Nitra

Virág Erdős – Moja vina

Prekladatelia: Eva Andrejčáková, Vlado Janček

Pedagogička: Marica Šišková