Slovo o Jankovi

Naboso, ZUŠ J. Rosinského

Nitra 

Program víťazov celoštátnej súťaže umeleckého prednesu a divadiel poézie Hviezdoslavov Kubín 2023

15. 3. 2024 • 16:00 – 17:00 • Divadlo Ticho a spol.

Garantka programu: Renata Jurčová

Z knihy: Pavel Vilikovský – Slovo o divnom Jankovi, Janko Kráľ – Zakliata panna vo Váhu a divný Janko

Autori scenára: členovia súboru

Dramaturgia: kolektív súboru

Réžia: Štefan Foltán

Janko Kráľ – Zakliata panna vo Váhu a divný Janko, recituje: Mária Kraľovičová (LP, Praha, Supraphon, 1955) # Jozef Mistrík – Ako recitovať (LP, Opus 9118 0831-32, 1980) # Dis is Markéta – Básnik (živý spev)

Obsadenie:

Andrej Rácz, Jarka Ráczová, Terézia Mikleová, Jakub Uher, Paulína Uhrinová, Ivan Černuško, Martina Kertészová

Inscenácia je metaforou osamelosti v pohybe, svetle, vode, zvuku a slove. Autori vedú  dialóg s Jankom a snažia sa zistiť, kto to vlastne je. Kde chodí nakupovať? Má správne stravovacie návyky? Využívané svoje právo slobodne voliť? Vie, čo je to metafora, metonymia, epizeuxa a veršový presah? Aké meno má napísané v čitateľskom preukaze? Kde ho dnes možno stretnúť? Kus z neho je v každom človeku, no nie každý nájde silu byť divný! Divadlo Naboso tvorí v súčasnosti 7 „divných“ mladých ľudí, ktorí sa zamýšľajú… proste, zamýšľajú sa.