Kritická udržateľnosť

Diskusia, workshop

14. 3. 2024 • 09:30 – 12:00 • Teatro Colorato

Lektorka: Diana Laciaková (teatrologička, estetička, slovakistka)

* pre žiakov 2. stupňa ZŠ a verejnosť so záujmom o divadlo a jeho reflexiu

Diskusia s tvorcami po predstavení Tyra detského recitačného kolektívu Úsmev z Babína (laureát Hviezdoslavovho Kubína 2023, kategória recitačné kolektívy a divadlá poézie detí) na tému šikanovania a jeho divadelného stvárnenia pre mladého diváka.

Workshop sa bude následne zameriavať na proces divadelnej reflexie – čo je to recenzia, ako vzniká, prípadovo sa bude venovať analýze inscenácie Tyra a praktickým cvičeniam spojeným s prácou s textom.