Kritická udržateľnosť

Diskusia

15. 3. 2024 • 11:30 – 12:00 • Ticho a spol.

Lektorka: Diana Laciaková (teatrologička, estetička, slovakistka)

* pre žiakov 2. stupňa ZŠ a verejnosť so záujmom o divadlo a jeho reflexiu

Diskusia s tvorcami po predstavení Úschovňa detského divadelného súboru Bodka z Veľkého Krtíša (laureát Zlatej priadky 2023) na tému vzťahov medzi deťmi a rodičmi a ich divadelného stvárnenia pre mladého diváka.