Udržateľnosť v kultúre – udržateľná kultúra

Interaktívna prednáška

15. 3. 2024 • 14:00 – 15:30 • V-klub, Malá sála, NOC

Lektorka: Zuza Fialová (lektorka, analytička, facilitátorka)

* pre umelcov, pracovníkov v kultúre aj širšiu verejnosť

Interaktívna prednáška pre tých, ktorých trápia správy o stave klímy a životného prostredia a majú pocit, že sú stratení v tom, ako sa správať udržateľnejšie a čo konkrétne môžu v tejto situácii urobiť. Pretože už malá zmena správania môže mať obrovský vplyv na budúcnosť jednotlivca, organizácie alebo celej spoločnosti. Na kurze s workshopom sa účastníci dozvedia, čo udržateľnosť vlastne znamená, ako s ňou pracovať a ako sa správať a žiť zodpovednejšie nielen voči životnému prostrediu, ale aj sebe samým.