Performance

Výtvarný workshop

15. 3. 2024 • 10:00 – 16:00 • Dom umenia, NOC

16. 3. 2024 • 10:00 – 16:00 • Dom umenia, NOC

Lektorka: Miriama Kardošová (intermediálna umelkyňa)

* pre verejnosť

Miriama Kardošová je slovenská intermediálna umelkyňa žijúca v Prahe. V minulosti sa zameriavala prevažne na figuratívnu maľbu. Od roku 2017 sa venuje primárne performance a svoj záujem o expresívnu figuráciu vyjadruje prostredníctvom vlastného tela. Stáva sa žijúcou sochou odetou do farebných kostýmov kombinovaných z nájdených predmetov či prírodných prvkov. Vo svojich improvizovaných performance sa často dostáva do stavu ovládaného pudmi a telesnosťou, v rámci ktorého sa rozpúšťa bariéra medzi ňou a publikom. Skúma hranice vedomia a vlastného tela – jeho vytrvalosť, vnímanie, silu a zraniteľnosť. Miriama Kardošová využíva fenomén alter ega. Workshop chápe ako bezpečnú platformu, ktorá poskytuje priestor na zdieľanie túžob, neistoty, zlyhania, sily a oslobodenia.

„Apelujem preto na všetkých/všetky prítomné, aby siahli do tých najvnútornejších hlbín vedenia v sebe samých a hľadali všetok strach a nechuť z odlišností, ktoré tam prebývajú. Aby sa pozreli na to, koho tvár nosia.“ Audre Lorde

Na workshop je potrebné sa vopred registrovať na eduard.klena@nocka.sk alebo renata.jurcova@nocka.sk

Performance - Miriama Kardošová, foto Oscar Helcel