TVOR•BA 2024 Vizuál pre desktop
Aj tento rok Festival TVOR•BA predstavil najúspešnejších tvorcov amatérskeho umenia na Slovensku.

Koncept dramaturgického výberu naprieč umeleckými druhmi a žánrami, ktorý je každoročným špecifikom festivalu, je zároveň víziou udržateľnosti výnimočných umeleckých diel. Kontextové napĺňanie ich potenciálu ide ruka v ruke s obohacovaním sveta estetickej skúsenosti každého diváka.