Webinár

Kde hľadať folklórny materiál

 • Webinár s ukážkami – archívy, publikácie, výskumy, online priestor
  Lektori: Katarína Babčáková (etnochoreologička), Michal Noga (etnomuzikológ)
  2. 12. 2020 • 19.00 • live stream
 • *pre vedúcich, choreografov, pedagógov folklórnych kolektívov, študentov odborov súvisiacich s tradičnou kultúrou aj širšiu verejnosť so záujmom o kultúrne dedičstvo
Katarína Babčáková, foto
Katarína Babčáková
Michal Noga, foto
Michal Noga
 • Tradičné hudobné a tanečné prejavy z nášho územia sú v praxi folklórneho hnutia v rôznych podobách inscenované už desiatky rokov, hoci prejavy folklorizmu siahajú niekoľko storočí do minulosti. Prednáška spojená s ukážkami predstaví možnosti získavania a nachádzania pramenného materiálu z oblasti tradičnej ľudovej hudby, tanca, čiastočne i odevu či kontextu príležitostí, ktoré folklórny materiál determinovali. Cieľom je prezentovať archívy, publikácie, audiovizuálny, zvukový, fotografický materiál, publikácie a zoznámiť účastníkov so základmi metodológie archívneho a terénneho výskumu.
 • Mgr. Katarína Babčáková, PhD.
  Etnochoreologička, tanečná pedagogička, odborná pracovníčka pre folklór a folklorizmus v NOC, odborne spolupracuje na realizácii folklórnych súťaží a FF Východná. Je absolventkou etnologických katedier FiF UK v Bratislave a FF UKF v Nitre i kurzov konštruktívnej tanečnej pedagogiky a dramapedagogiky. Spolupracovala na výskumoch v projektoch Digitálne múzeum a Ľudové tance slovenských regiónov. Je autorkou choreografií a dramaturgií celovečerných predstavení súborov, režisérkou programov na folklórnych festivaloch. Jej choreografie so SpSk Šafolka a DFS Oriešok získali tituly laureáta súťaží Eniki-beniki a Vidiečanova Habovka. Pôsobí ako lektorka škôl tanca a inštruktáží pre vedúcich súborov. Je členkou PR MFF Myjava, dramaturgicky viedla FF Východná. Je prezidentkou Slovenskej národnej sekcie CIOFF a členkou Rady na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva MK SR.

  Mgr. Michal Noga
  Pôsobí v NOC ako odborný pracovník pre folklór a folklorizmus so špecializáciou na ľudovú hudbu. Podieľa sa na realizácii folklórneho festivalu Východná, postupových súťaží ľudovej hudby a vzdelávacích podujatí. Je absolventom Katedry etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre. Okrem iného je známy ako aktívny muzikant a so svojou kapelou MICHAL NOGA BAND sa zameriava na rekonštrukciu a oživovanie starých foriem štýlovej interpretácie ľudovej hudby. V praxi pôsobí aj ako organizátor a lektor viacerých hudobných tvorivých dielní, táborov a workshopov zameraných na výučbu ľudovej hudby.

Literatúra a zdroje

 • AMBRÓZOVÁ, J. – GARAJ, B. Traditional music and dance in contemporary culture(s).
 • BOTÍKOVÁ, M. – ŠVECOVÁ, S. – JAKUBÍKOVÁ, K.: Tradície slovenskej rodiny.
 • DANGLOVÁ, O. Dekor a symbol.
 • DÚŽEK, S. – GARAJ. B. Slovenská ľudová hudba a tanec na sklonku 20. storočia.
 • Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. Veda, BA 1995
 • Etnografický atlas Slovenska. Veda, BA 1990
 • FEGLOVÁ, V. – LEŠČÁK, M. Pramene k tradičnej duchovnej kultúre.
 • FILOVÁ, B. Slovensko 3. Ľud.
 • GAŠPARÍKOVÁ, V. – LEŠČÁK, M. Horehronie.
 • IVANCICH DUNIN, E. – STAVĚLOVÁ, D. – GREMLICOVÁ, D. Dance, Gender and Meanings.
 • KAEPPLER, A.L. – IVANCICH DUNIN, E. Dance Structires.
 • KOLESÁR, J. Rejdová. Monografia obce.
 • KONEČNÁ, L. Tanečné tradície myjavského regiónu.
 • KOŠTIALOVÁ, K. Chorovody a hry dievčat v Honte.
 • KOVALČÍKOVÁ, J. – POLOCZEK, F. Slovenské ľudové tance.
 • KRAUSOVÁ, A. Enci, benci na kamenci…
 • KRAUSOVÁ, Agáta. Analýza tanca. In: AMBRÓZOVÁ, Jana. Hudobno – tanečný folklorizmus: problémy a ich riešenia.
 • LEHOCKÝ, J. Ľudové tance a tanečné tradície Myjavskej pahorkatiny.
 • LEHOCKÝ, J. Ľudové piesne, spevné a tanečné tradície spod Považského Inovca.
 • LÉVAI, P. Výučba rôznych typov pohybu jednoduchými prostriedkami a interpretácia tempa a rytmu hudobného sprievodu pri tanečnej príprave.
 • PODOLÁK, J. Vajnory. Vlastivedná monografia.
 • MARTIN, Gy. – TAKÁCS, A. Mátyusföldi népi táncok.
 • MÁZOROVÁ, M. – ONDREJKA, K. Slovenské ľudové tance.
 • MICHÁLEK, J. a kol. Ľud hornádskej doliny.
 • MIKULÍK, D. Etnografické zápisníky J. Lazoríka.
 • MIZERÁK, K.: Tanečno-pohybová výchova hravými metódami.
 • MUŠINKA, M. Hlasy predkov/Holosy predkiv.
 • NEMCOVÁ, M. Chorovody a dievčenské tance z východného Slovenska.
 • ONDREJKA, K. Tance, obyčaje a piesne Gemera.
 • ONDREJKA, K. Tanečná, hrová a zábavová bibliografia.
 • ONDREJKA, K. Deti deťom I – XIII.
 • QUITTNER, J. – SEBŐK, G. Dél-szlovákiai magyarlakta falvak hagyományos táncai.
 • UJHÁZI, J. Ľudový odev na Spiši.
 • ZÁLEŠÁK, C. Ľudové tance na Slovensku (1964)
 • ZILYNSKIJ, O. Balady z východného Slovenska.
 • BARTÓK, B. Slovenské ľudové piesne.
 • DEMO, O. Vianočné ľudové koledy, vinše a hry.
 • ELSCHEK, O.: Musicologica slovaca. Ľudové hudobné a  tanečné zvykoslovie. Bratislava: Veda, 1989
 • ELSCHEK, O. – MIKUŠOVÁ, L. Podpoľanie. Ľudové piesne a hudba.
 • ELSCHEK, O. – ELSCHEKOVÁ, A. Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby.
 • Ethnomusicologicum.
 • GALKO, Ladislav, 1972–1989. Slovenské spevy I – VII.
 • JÁGEROVÁ, Škola ľudového spevu 1, 2. POS Zvolen
 • JÁGEROVÁ, A.: Ako spievať ľudové piesne?
 • KRESÁNEK, Jozef, 1951. Slovenská ľudová pieseň zo stanoviska hudobného.
 • LEHOCKÝ, J. – OBUCH, P. Trenčianske Považie.
 • LUKÁČOVÁ, A. Samko Dudík a jeho kapela.
 • NEMCOVÁ, M. Piesne Spiša.
 • K. Eva Studeničová spieva.
 • POLOCZEK, F. Slovenské ľudové piense.
 • VAREČKA, Ľ. Na ľengvarskim veršku
 • Variačná technika predníkov západného, stredného, východného Slovenska.

Hudobné centrum
www.hc.sk

Fotografie
Súkromný archív Kataríny Babčákovej a Michala Nogu

ÚĽUV
www.uluv.sk

Ústav etnológie
www.uesa.sav.sk

Maďarské múzeum etnografie
www.neprajz.hu

OZ Promusica
www.ethomusicology.sk

Panoráma ľudovej kultúry
www.panoramaludovejkultury.sk

Posledná hodina
www.utolsoora.hu

Csemadok
www.csemadok.sk

Geny
www.geny.sk

Hungaricana
www.hungaricana.hu

Folklór adatbásis
www.adatbazis.hu

OZ Milovníci
www.milovníci.sk

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
www.ctlk.sk

Folklórna mapa
www.folklornamapa.sk

Tancház Tudásbázis
www.tudasbazis.hu

Zenetudományi intézet
www.zti.hu

Národní filmový archív
www.nfa.cz

Slovenský filmový ústav
www.sfu.sk

Centrum tradičnej kultúry v Myjave
www.ctkmyjava.sk

Slovakiana
www.slovakiana.sk

Facebook
www.facebook.com

Youtube
www.youtube.com