Webinár

Náhoda a experiment v umení

  • Webinár o využití náhody v procese tvorby výtvarných diel
    Lektorka: Eva Čarnoká (umelkyňa, pedagogička umeleckých predmetov a galerijná pedagogička)
    6. 12. 2020 • 18.00 • live stream
  • *pre neprofesionálnych výtvarníkov, študentov umeleckých škôl aj širšiu verejnosť so záujmom o výtvarné umenie
Eva Čarnoká, foto
Eva Čarnoká, foto: AjjA foto
  • S náhodou treba počítať, lebo sa objaví vždy, keď by sme to najmenej čakali… Ale náhoda nemusí byť vždy len hlúpa. Môže byť aj novým začiatkom, ak si ju všimne výnimočný človek, ktorý ju svojím talentom a experimentovaním začne rozvíjať. Náhody a experimenty vo vývoji umenia zohrávali veľkú rolu. Spájajú sa s hnutím dadaistov, surrealistov, akčnou maľbou, land artom, happeningom či interaktívnym umením, ktoré ráta s jedinečnou reakciou publika. Spoločne budeme hľadať odpoveď na otázku: môže alebo nemôže byť náhoda spolutvorcom umeleckého diela?
  • Mgr. art. Eva Čarnoká vyštudovala voľnú farebnú grafiku na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Jej výtvarná tvorba siaha od oblasti grafického experimentu k performancii, junk-artu a svetelným inštaláciám. Okrem voľnej výtvarnej tvorby sa od roku 2000 venuje edukácii vo výtvarnej oblasti, artefiletike a galerijnej pedagogike. V duchu vízie Jeana Dubuffeta sa aktívne zaoberá neškolenou výtvarnou tvorbou detí, mládeže, dospelých a seniorov.

Literatúra a zdroje