Diskusia

Nové prístupy v divadelnej fotografii

 • Diskusia s fotografmi o súčasnej divadelnej fotografii
  Moderátorka: Olja Triaška Stefanović (vedúca Katedry fotografie a nových médií VŠVU)

  Diskutujú: Jana Hojstričová (porotkyňa Bienále divadelnej fotografie), Robert Tappert (víťaz Grand Prix Bienále divadelnej fotografie 2016), Ľuboš Kotlár (víťaz Grand Prix Bienále divadelnej fotografie 2018), Radovan Dranga (víťaz študentskej ceny Bienále divadelnej fotografie 2018)
  5. 12. 2020 • 20.00 • live stream
 • *pre ochotnícke divadlá, amatérskych aj profesionálnych fotografov a pre širšiu verejnosť so záujmom o fotografiu a divadlo
Olja Triaška Stefanović, foto
Olja Triaška Stefanović
Jana Hojstričová, foto
Jana Hojstričová
Robert Tappert, foto
Robert Tappert
Ľuboš Kotlár, foto
Ľuboš Kotlár
Radovan Dranga, foto
Radovan Dranga
 • Zaujíma vás, prečo je fotografia dôležitou súčasťou divadla či akým smerom sa uberá divadelná fotografia v posledných rokoch? Tieto otázky spolu s tými vašimi si zodpovieme s odborníčkami a tvorcami oceňovaných divadelných fotografií z posledných rokov.
 • doc. Mgr. art. Olja Triaška Stefanović, ArtD.
  Narodila v bývalej Juhoslávii a od roku 1997 žije na Slovensku. V súčasnosti pôsobí ako docentka a vedúca katedry fotografie a nových médií.
  V roku 2015 bola vyhlásená za fotografku roka, v roku 2010 stala finalistkou 4. Ročníka ceny Národnej galérii v Prahe a skupiny ČEZ pre mladého umelca –CENA 333. Získala cenu primátora mesta Bratislavy - Grant Bratislava v rámci Slovak Press Photo. V roku 2020 sa stala laureátkou štipendijného programu pre súčasných umelcov Nadácie Nóvum. Jej diela sa nachádzajú v zbierkach Slovenskej národnej galérie v Bratislava a Nitrianskej galérie v Nitre.
  Pravidelne vystavuje na Slovensku a v zahraničí, moderuje tiež program o vizuálnom umení Triaška & Čejka_FM na vlnách Rádia_FM.

  doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD.
  Jana Hojstričová je fotografka, porotkyňa (Bienále divadelnej fotografie; Slovak press photo; AMFO), prorektorka a vedúca ateliéru fotografia – realita – konštrukcia na VŠVU. So svojou tvorbou sa zúčastnila celej rady domácich a zahraničných výstav a fotografických festivalov ( Fotofest Houston, Mesiac fotografie Bratislava, Medzinárodný festival mladej fotografie v Ljubljane, Medzinárodný festival fotografie v Lodži, Septembre de la Photographie, Lyone, Moisdela Photo a Paris vo Francúzsku ).

  Robert Tappert (1983) študoval réžiu na VŠMU v Bratislave. Dlhodobo sa venuje dokumentárnej tvorbe a popri tom aj divadelnej fotografií. Je držiteľom viacerých prestížnych ocenení (Paris Photo Prize 2016, The Andrei Stenin International Photo Contest, Czech Press Photo, Grand Prix Slovak Press Photo, Grand Prix na Bienále divadelnej fotografie, finalista Foto roka VÚB). Má za sebou viacero výstav doma aj v zahraničí.

  Mgr. art. Ľuboš Kotlár
  Ľuboš Kotlár (*1991) je absolventom Katedry fotografie a nových médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Počas štúdia absolvoval zahraničné stáže na Aalto School of Arts Design and Architecture v Helsinkách a Bezalel Academy of Arts and Design v Jeruzaleme. Je niekoľkonásobným laureátom ocenenia Slovak Press Photo, taktiež držiteľom Grand Prix na Bienále divadelnej fotografie 2018. Od roku 2012 je jedným zo zakladateľov a aktívnym členom umeleckého zoskupenia dsk.. Venuje sa vlastnej výtvarnej tvorbe, fotografii, editorskej a kurátorskej činnosti.

  Mgr. art. Radovan Dranga
  Radovan Dranga je absolventom Katedry fotografie a nových médií na VŠVU v Bratislave a absolvoval tiež stáž na Katedre fotografie Kráľovskej akadémie umenia v Belgicku. V roku 2018 vyhral študentskú cenu na Bienále divadelnej fotografie. V súčasnosti spolupracuje so slovenskými (Slovenské národné divadlo, Divadlo Pôtoň, Štúdio 12..) aj zahraničnými divadlami (NT Gent a CAMPO ) a vyučuje predmet Divadelná fotografia na VŠVU.