Webinár

Od slova k prednesu

 • Webinár k recitátorskej interpretácii
  Lektorka: Renata Jurčová (pedagogička, lektorka, dramaturgička)
  3. 12. 2020 • 14.00 • live stream
 • *pre všetkých, ktorých zaujíma práca s umeleckým slovom
Renata Jurčová, foto
Renata Jurčová
 • Teoreticko-praktická diskusia, ktorej súčasťou bude rozhovor medzi Renatou Jurčovou a úspešnou recitátorkou Veronikou Mészárosovou, má cieľ motivovať hlbšie sa zamýšľať pri svojej práci na prednese. Online seminár bude obsahovať úvod do problematiky umeleckého prednesu, inšpiráciu, ako a kde hľadať vhodný text pre recitátora od detí až po dospelého interpreta, a pohľad na to, v čom spočíva novodobá – experimentálna interpretácia umeleckého textu. Súčasťou budú aj recitačné ukážky.
 • Mgr. art. Renata Jurčová momentálne študuje na VŠMU odbor dramaturgia na magisterskom stupni. Je režisérka, herečka v Teáter Komika a pedagogička Literárno - dramatického odboru na ZUŠ v Leviciach. Je tiež niekoľkonásobnou víťazkou Hviezdoslavovho Kubína ako interpretka, aj ako režisérka divadla poézie. Pôsobí ako lektorka workshopov zameraných na recitáciu po celom Slovensku.

Literatúra a zdroje

 • Frigyes Karinthy – Milujem zvieratá, prel. Alfréd Engelman
 • Gregory corso – Človek, prel. Marián Andričík
 • Vasco Popa – Vráť mi moje handričky, prel. Ján Ondruš
 • Fridrich Nietze – Ohnivé znamenia, prel. Ján Štrasser