Workshop

Prehovor o dialógu

 • Workshop tvorivého písania zameraný na dialóg
  Lektorka: Soňa Uriková (spisovateľka, manažérka kultúrnych podujatí, lektorka a porotkyňa)
  6. 12. 2020 • 10.00 • zoom • tento workshop je už plný
 • *pre literátov, dramatikov, scenáristov (literatúra, divadlo, film)
Soňa Uríková, foto
Soňa Uríková
 • „Musíme sa porozprávať!“
  „O čom?“
  „Predsa o dialógu!“

  Povieme si pár zásad o používaní rozhovoru dvoch a viacerých postáv, predovšetkým v próze, ale i dráme či poézii. Kedy nám dialóg pomáha a kedy škodí. Vyskúšame si niekoľko ústnych aj písomných cvičení: prázdne frázy, nepriamy dialóg, konflikt postáv nekonfliktnými výrazovými prostriedkami.
 • Mgr. art. Soňa Uriková
  Vyštudovala scenáristiku, pracuje ako editorka webu a organizátorka podujatí v Literárnom informačnom centre. V roku 2015 vydala vo vydavateľstve KK Bagala zbierku poviedok “Živé ploty”, v roku 2020 knihu pre deti Jašo na jarmoku vo vydavateľstve AHA Slovakia. Je spoluorganizátorkou projektu Medziriadky, vedie literárne workshopy a zúčastňuje sa ako porotkyňa viacerých literárnych súťaží.