Workshop

... pretože kniha nie je iba o čítaní

  • Výtvarný workshop zameraný na tvorbu autorskej knihy
    Lektorka: Katarína Škamlová (vizuálna umelkyňa, pedagogička)
    1. – 3. 12. 2020 • 9.00 • zoom • tento workshop je už plný
  • *pre študentov stredných umeleckých škôl a neprofesionálnych výtvarníkov
Katarína Škamlová, foto
Katarína Škamlová
  • Na workshope si ukážeme úvod do tvorby autorskej knihy. Workshop je orientovaný na poznanie prístupu a práce na knihe, od zrodu knihy cez vytvorenie koncepcie, zámeru, myšlienky až po jej vytlačenie, nakreslenie, napísanie... Ukážeme si rôzne prístupy, ako sa dá zaujímavo vytvoriť kniha a ako sa dajú aj v domácom prostredí využiť základné grafické princípy a techniky.
  • Mgr. art. Katarína Škamlová
    Je absolventkou VŠVU v Bratislave. Momentálne pôsobí v OZ AkoLes ako členka združenia a zároveň sprievodkyňa pre deti a mládež. Po škole absolvovala stáž v Pražskom ateliéri s názvom Kreslírna výtvarný ateliér Letná. Pred pár mesiacmi dokončila dve autorské knihy („Od žltej k modrej“ a „Hľadanie Godota“). Je členkou OZ Falošný pohyb, ktorý sa zameriava na organizáciu kultúrnych podujatí, orientujúc sa na nekonvenčnú, experimentálnu hudbu a soundart v kontexte československej a medzinárodnej scény, na rôzne prejavy pohybového divadla a performatívneho umenia, vizuálneho umenia a tiež na knižnú vydavateľskú činnosť. Pomáha v hudobnom labely Mappa a je spoluorganizátorka medzigeneračného výtvarného tábory Na Lazy.