Webinár

Rodina vo fotografii

  • Webinár o rôznorodých prístupoch vo fotografii na tému rodina
    Lektorka: Zuzana Pustaiová (fotografka venujúca sa téme Rodina)
    6. 12. 2020 • 14:00 • live stream
  • *pre amatérskych aj profesionálnych fotografov a pre širšiu verejnosť so záujmom o fotografiu a výtvarné umenie
Zuzana Pustaiová, foto
Zuzana Pustaiová
  • Téma rodiny je súčasťou fotografie od jej vzniku a odzrkadľuje najrôznejšie umelecké prístupy, žánre a podtémy. Cieľom webináru je ozrejmenie základných tém ako rodinný portrét, deti, partnerstvo, identita, príbeh či manipulácia s realitou. Súčasťou bude stručný historický vývoj témy a predstavenie autorov z domácej a zo zahraničnej scény. Na prednáške si zároveň prakticky ukážeme tvorivé prístupy s manipuláciou fotografií, ako je napríklad tradičná či digitálna koláž.
  • Mgr. art. Zuzana Pustaiová
    Zuzana Pustaiová (1990) je absolventkou Katedry fotografie a nových médií na VŠVU v Bratislave (SK) a Univerzity aplikovaných vied v Bielefelde (DE). Je držiteľkou viacerých medzinárodných ocenení ( Different Worlds 2018 (Slovinsko), Rovinj Photo Days 2018 (Chorvátsko), Lucie Foundation 2017 (Los Angeles), Foto Roka VÚB (2015, 2013)). V roku 2018 bola ocenená ako Fotograf roka. Aktívne vystavuje doma aj v zahraničí a vo svojich projektoch sa dlhodobo venuje téme rodina.

Autori

Nobuyoshi Araki
Timothy Archibald
Julia Margaret Cameron
John Clang
Sian Davey
Weronika Gesicka
Rafael Goldchain
Nan Goldin
Milota Havránková
Dorota Holubová
Libuše Jarcovjáková
Robo Kočan
Alain Laboile
David Magnusson
Trish Morrisey
Nicholas Nixon
Dita Pepe
Zuzana Pustaiová
Hana Putz
Adrian Samson
Jozef Sedlák
Rafal Siderski
Monika Stacho
Thomas Struth
Larry Sultan
Patrick Willocq