Grafický workshop | koláž | krajina | fotografia

Workshop Výtvarného spektra sa na festivale TVORBA 3 venuje odporúčanej téme krajina. Z predselektovanej kolekcie fotografií z archívu NOC, ktoré reflektujú a podchytávajú krajinu jednak z hľadiska formálneho a zároveň metaforického, sa pod vedením lektorky otvoria možnosti a obzory pre participujúcich, ako uchopiť a spracovať svoje nápady a témy aj iným než konvenčným štýlom.

Lektorka Klára Štefanovičová (1995) je momentálne študentkou doktorandského programu grafiky na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V rozhľade jej pomáhajú aj stáže v Japonsku na Tokyo University of the Arts či na Plymouth College of Art vo Veľkej Británii. Primárne sa venuje grafickým technikám a jej tvorba má prevažne abstraktnú formu. Ako autorka je činná aj v knižnej ilustrácii. Má za sebou niekoľko individuálnych výstav v Slovenskej a Českej republike – In the room  |  The Gallery of Visual Art in Hodonin (CZ), MANUS  |  Magna Gallery, Piešťany (SK),  a kolektívnych výstav po celom svete – Tawara Prize Scholarship-Show  |  Yuga Gallery, Tokyo (JP), Crisis of Brilliance  |  Artmill Gallery, Plymouth (UK).

www.klarastefano.com