Ako sa v priebehu vekov pristupovalo k téme krajina a ako ju autori v jednotlivých epochách výtvarného umenia spracovávali, ako k nej pristupovali, aké techniky, médiá či farby používali?

Večerné vzdelávanie vo V-klube v Dome umenia v Bratislave, ktorého širokým spektrom vizuálneho a ideového prístupu nás prevedie kunsthistorička Beáta Jablonská.

Beáta Jablonská je v súčasnosti pedagogičkou na Katedre teórie a dejín umenia Vysokej školy výtvarných umení  v Bratislave, kde sa venuje poskytovaniu uceleného obrazu o dejinách umenia a kultúry s cieľom podnecovať zároveň k hlbšiemu zamysleniu nad zmyslom umeleckej tvorby v širšom kultúrno-duchovnom i užšom umeleckom kontexte.

Pôsobila ako kurátorka v Slovenskej národnej galérii, kde sa venovala tvorbe kurátorských koncepcií (1995 – 2009), a ako vedecká pracovníčka v Centre výskumu, v Sekcii vizuálnych a kultúrnych štúdií VŠVU (2009 – 2014).