Prednáška Ingrid Mayerovej

Ingrid Mayerová ukončila štúdium filmovej scenáristiky a dramaturgie na FAMU v Prahe. Až do roku 1990 pracovala ako dramaturgička v Štúdiu krátkych filmov Slovenskej filmovej tvorby. Od roku 1995 pedagogicky pôsobí na FTF VŠMU v Bratislave v Ateliéri dokumentárnej tvorby, v súčasnosti ako jeho vedúca. V máji 2014 ju prezident SR vymenoval za vysokoškolskú profesorku. Ako dramaturgička stojí za televíznymi cyklami Slovenské kino, Prvá a Biele vrany a hrdinovia medzi nami a pozoruhodným množstvom výrazných dokumentaristických debutov ako Neviditeľná, Lyrik, Komúna, Absolventi a Zlatá zem.

O formálnych a obsahových náležitostiach dobrého námetu a scenára, ale najmä o tom, prečo je dôležité svoje nápady dať pred nakrúcaním na papier, ako rozpoznať filmový potenciál témy a správne ho uchopiť, bude rozprávať filmová profesionálka a pedagogička, ktorej rukami prešlo množstvo projektov predtým, než sa stali filmami.