Workshop je zameraný na tvorbu jednoduchého autorského zinu s použitím nájdeného/archívneho fotografického materiálu z bádateľne NOC. Účastníci budú spoločne pátrať po tom, čo je kľúčom k „dobrej fotografii“ a ako sa dá meniť jej význam vytrhnutím z určitého kontextu (v tomto prípade archívu). Každý účastník si počas workshopu zostaví výber, sériu fotografií, s ktorou bude ďalej dramaturgicky pracovať na stránkach publikácie.

 

Pozn. pod čiarou: Zin je nízkonákladová publikácia vytvorená z vlastných alebo apropriovaných textov a fotografií. V širšom zmysle tento termín zahŕňa akékoľvek samostatne publikované dielo, ktoré je obvykle reprodukované prostredníctvom kopírky.

DOMINIKA JACKULIAKOVÁ (1989) ukončila magisterské štúdium na Katedre fotografie a nových médií VŠVU v Bratislave v roku 2015. Témy, ktorým sa vo svojej tvorbe venuje, spája jej záujem o zdanlivo stále, nemenné fragmenty osídlenej krajiny. V posledných rokoch sa tiež zaujíma o možnosti prezentácie fotografií vo forme autorskej knihy. V roku 2019 získala Fulbrightovo štipendium, počas ktorého absolvovala ročný pobyt na Columbia College Chicago. Vystavovala samostatne na Slovensku aj v zahraničí (Galéria Photoport, Bratislava; Galerie města Blanska, Blansko; Filter Space Gallery, Chicago). Od roku 2017 vedie Prípravný kurz fotografie na Katedre fotografie a nových médií VŠVU v Bratislave.

www.jackuliakova.com