Víťazná kolekcia fotografických diel z celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby má na festivale TVOR•BA svoje stále miesto. Prezentujú sa tu najlepšie diela z posledného ročníka AMFO 2021, ktoré boli vystavené v Slovenskej národnej knižnici v Martine v rámci celoštátnej výstavy 49. ročníka.

Hlavná cena bola v tomto  roku výnimočne udelená dvom autorkám, Lucii Kuklišovej za cyklus fotografií Rodinné puto I – III a Marte Vitáriušovej za snímku s názvom M. Ich autorskú výstavu uvidíme v nasledujúcom ročníku festivalu TVOR•BA.

Vystavená kolekcia ocenených autorov a autoriek z celého Slovenska do istej miery reflektuje spoločenskú náladu, poznačenú koronou a izoláciou. Vo fotografiách prevláda melancholická atmosféra a nevýrazná farebnosť. Výnimkou je azda len hravý autoportrét Alexandry Chudej, ktorý nás vracia k detskej radosti a fascinácii z hľadania nových pohľadov.

Kategória experiment, ktorá bola novinkou tohto ročníka, potvrdila svoju opodstatnenosť a otvorila priestor na hľadanie nových spôsobov vyjadrenia a skúmania hraníc média fotografie.

AMFO je celoštátna postupová súťaž amatérskej fotografickej tvorby, ktorá sa koná každoročne vo všetkých regiónoch Slovenska. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku, pričom jej história siaha až do roku 1952. Súťaž je určená pre všetky vekové skupiny – I. do 15 rokov, II. od 15 do 25 rokov, III. nad 25 rokov; autori a autorky súťažia v kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia, cykly a seriály, experiment.
Hlavným cieľom súťaže je získavanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie fotografickej tvorby. Základné hodnoty súťaže sú: rôznorodosť, ľudskosť, autentickosť a nadšenie pre fotografiu.

Zoznam vystavených autoriek a autorov:

Lukáš Bičkoš, Sarah Breznayová, Eszter Erdélyi, Samuel Galanský, Radoslava Galbavá, Stanislav Gič, Šimon Halás, Ferdinand Hažlinský, Peter Húšťava, Alexandra Chudá, Maximilián Jacečko, Slávka Janáková, Ľubomír Jarábek, Roman Severín Kováč, Lucia Kuklišová, Iva Liptáková, Dávid Máthé, Dorota Molčanová, Tobias Podolský, Katarína Ščigulinská, Martin Tomáška, Vlado Vidra, Marta Vitáriušová, Evla Vlašičová, Vladimír Vlček