Čo je dôležité fotiť a zaznamenávať pre ďalšie generácie? Akú úlohu v tom zohráva amatérska fotokomunita? Ako sa dá kreatívne pracovať s fotoarchívom a na čo si pri tom treba dať pozor? Tieto aj mnohé ďalšie otázky si spoločne zodpovieme s našimi hosťami a preskúmame ich pohľady na tému pamäti v súvislosti s fotografiou.

VERONIKA MAREK MARKOVIČOVÁ (1983) sa venuje výtvarnej fotografii a zároveň pracuje ako kurátorka, publicistka a prekladateľka. Absolvovala filmovú a divadelnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci (2008), Katedru fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (2014) a stáž na pražskej FAMU (2013). Vo svojej tvorbe kolážovo skúma analógový jazyk a materiál fotografie. Je spoluzakladateľka a redaktorka webovej stránky o slovenskej fotografii www.dokumentmagazin.sk a spoločne s Petrom Marekom pripravuje a moderuje Fotopondelky v Slovenskej národnej galérii.

DOMINIKA JACKULIAKOVÁ (1989) ukončila magisterské štúdium na Katedre fotografie a nových médií VŠVU v Bratislave v roku 2015. Témy, ktorým sa vo svojej tvorbe venuje, spája jej záujem o zdanlivo stále, nemenné fragmenty osídlenej krajiny. V posledných rokoch sa tiež zaujíma o možnosti prezentácie fotografií vo forme autorskej knihy. V roku 2019 získala Fulbrightovo štipendium, počas ktorého absolvovala ročný pobyt na Columbia College Chicago. Vystavovala samostatne na Slovensku aj v zahraničí (Galéria Photoport, Bratislava; Galerie města Blanska, Blansko; Filter Space Gallery, Chicago). Od roku 2017 vedie Prípravný kurz fotografie na Katedre fotografie a nových médií VŠVU v Bratislave.

VÁCLAV MACEK (1952) je profesorom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Absolvoval štúdium filmovej a divadelnej vedy na Karlovej univerzite v Prahe (1982). Okrem filmovej tvorby sa venuje aj reflexii fotografie. Publikoval knihy o vývoji fotografického média: Slovenská imaginatívna fotografia 1925 – 1997 (1998), Slovenská fotografia 1925 – 2000 (2001, spoluautor Aurel Hrabušický) a monografie o diele generácie roku 1960 (Tono Stano, Miro Švolík, Peter Župník, Jozef Sedlák, Kamil Varga). Je zakladateľom a riaditeľom Mesiaca fotografie, ktorý je najdlhšie organizovaným domácim a medzinárodne známym festivalom a jediným kurátorsky koncipovaným festivalom fotografie a výtvarného umenia na Slovensku.

JOZEF SEDLÁK (1958) vyštudoval odbor umeleckej fotografie na FAMU v Prahe (1984). Je vedúcim ateliéru komunikácie v médiu fotografie na Katedre umeleckej komunikácie FMK UCM v Trnave a externým pedagógom na Katedre fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Okrem pedagogickej činnosti sa venuje fotografickej tvorbe – inscenovanej, dokumentárnej a konceptuálnej fotografii. V najnovšej publikácii ZDRUŽENIE FOTOGRAFOV AMATÉROV YMCA A FOTOSKUPINY KSTL BRATISLAVA sa zaoberá počiatkami amatérskej fotokomunity a zviditeľňuje tvorivý potenciál slovenských fotoamatérov v medzivojnovom období.