cover Modré traky - Človek

Terézia Pravdová, Trnava

program víťazov z celoštátnej súťaže umeleckého prednesu Hviezdoslavov Kubín 2022

10. 3. 2023 • 13:00 – 13:30

MoDRé TRaKy – „človek“

Divadelný súbor MoDRé TRaKy pri Základnej škole s materskou školou, Vráble

program víťazov z celoštátnej súťaže umeleckého prednesu a divadiel poézie Hviezdoslavov Kubín 2022

Teatro Colorato
vstup voľný

Garantka programu: Renata Jurčová

Terézia Pravdová, Trnava

Erik Ondrejíčka – Na vnútornej strane viečok

prednes bude uvedený pred predstavením Divadelného súboru MoDRé TRaKy

MoDRé TRaKy pri Základnej škole s materskou školou, Vráble

Shaun Tan – „človek“

Réžia: Štefan Foltán

Z knihy: Príbehy z vnútorného sveta

Scenár: Štefan Foltán a kolektív

Divadelný súbor MoDRé TRaKy pôsobí pri Základnej škole vo Vrábľoch a vo svojej tvorbe hľadá témy, ktoré ich oslovujú, formujú a posúvajú. Inscenácia vznikala v ťažkom období spoločenského odlúčenia a izolovanosti medzi štyrmi múrmi, a možno to bolo našou podvedomou pohnútkou definovať svoje postavenie, postavenie človeka voči svetu, sveta voči človeku, človeka voči človeku… Výber textov zobrazuje krehkú hranicu medzi prírodou a človekom a zároveň sa snaží odkryť skrytú závislosť, ktorú si človek nechce pripustiť.

Účinkujú:

Nina Zuzulová, Adriana Božgaiová, Alžbeta Stanová, Lucia Gulášová