cover Ozveny Kubína

Ozveny Kubína

program najúspešnejších detských recitátorov z celoštátnej súťaže umeleckého prednesu Hviezdoslavov Kubín 2022


V-klub, NOC
vstup voľný

9. 3. 2023 • 13:00 – 14:00

Autorka a garantka programu: Renata Jurčová

Tomáš Novák
Trnava

Gianni Rodari – Neviditeľný Tonino

Pedagogička: Eva Kopáčiková, Blanka Blesáková

Michal Nvota
Trnava

Jakub Nvota – Dištančná báseň

Pedagogička: Blanka Blesáková

Ondrej Spišák
Nitra

Etgar keret – Porucha na konci galaxie
Preklad: Michal Vlk, Silvia Singer

Pedagogička: Marica Šišková

Mário Mňahončák
Nitra

Oren Lavie – Medved‘, ktorý tam nebol
Preklad: Ján Gavura

Pedagogička: Kristína Šimková

Margaréta Hvozdíková
Nitra

Ernest Jandl – Nemecká báseň
Preklad: Milan Richter

Pedagogička: Marica Šišková