cover Pri muzike vo Véčku

Pri muzike vo Véčku

tanečné školy a zábava pri ľudovej hudbe pre tanečníkov folklórnych kolektívov i verejnosť

V-klub, NOC
vstup voľný

10. 3. 2023 • 21:00 – 00:00

Lektori: Ján Michálik, Zuzana Palanová

Hudobný sprievod: NOGABAND

Počas školy tanca sa účastníci dozvedia o pôvode, forme i štruktúre folklorizovaného spoločenského tanca kozipoľka z obce Pliešovce na Podpoľaní a párového tanca starého štýlu z rusínskej obce Šarišské Jastrabie v Hornom Šariši. Následne si pod vedením skúsených pedagógov budú môcť v praxi vyskúšať ich interpretáciu. Výber tancov sa viaže k povinným tancom A a D kategórie postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha 2023.