TVOR•BA - IV. ročník - vizuál

Stánok STUDEO.NOC

prezentácia publikácií a archívnych materiálov Národného osvetového centra – pre všetkých

NOC – vestibul

Pripravili: Henrieta Gábrišová, Mária Lörinc (odborné pracovníčky knižnice a bádateľňe STUDEO.NOC)

  • piatok (10. 3.) 14:00 – 18:00
  • sobota (11. 3.) 14:00 – 18:00

Zoznámte sa s materiálmi z knižnice a bádateľne NOC z oblasti neprofesionálnej umeleckej tvorby a záujmovej umeleckej činnosti, ktoré sú výsledkom dlhodobej odborno-metodickej a výskumnej činnosti. Nájdete u nás publikácie, archívne fotografie, plagáty, bulletiny, filmy a ďalšie. Dozviete sa aj študovni STUDEO.NOC, ktorej súčasťou sú cenné materiály textového, vizuálneho, zvukového a audiovizuálneho charakteru, týkajúce sa dejín a vývoja neprofesionálneho umenia na Slovensku a v bývalom Česko-Slovensku.