Národné osvetové centrum organizuje multižánrový festival tvorivosti TVOR•BA od roku 2018. Je vyvrcholením umeleckej sezóny a zavŕšením celoročného tvorivého úsilia neprofesionálnych umelcov v oblastiach folklóru, divadla, umeleckého prednesu, hudby, spevu, fotografickej, filmovej, výtvarnej a literárnej tvorby. Prvý deň priniesol vzdelávacie podujatie, umelecký prednes, to najlepšie z folklóru a netradičný, mimoriadne zaujímavý galaprogram.

Jedna z najväčších odborníčok na detský umelecký prednes na Slovensku, Eliška Sadíleková, viedla workshop pre pedagógov slovenského jazyka. Umelecký prednes je verejne prezentovaný vzťah recitátora k literárnej predlohe, predchádza mu však vzrušujúci proces detailnej interpretácie textu a ešte predtým ­– čítanie literatúry. Eliška Sadíleková sa venuje aj tomuto segmentu práce: približuje deťom literatúru prostredníctvom výtvarno-dramatickej hry a inscenovaného čítania a v rámci neziskovej organizácie Osmijanko pripravuje tvorivé aktivity na podporu čítania detí. Workshop sa zameral na výber, dramaturgiu, proces stavby umeleckého prednesu, využitie prvkov dramatickej hry v tomto procese a na prácu s mimoslovnými výrazovými prostriedkami.

Aj druhý bod v programe štvrtého ročníka festivalu TVOR•BA bol venovaný umeleckému slovu. V bratislavskom V-klube sa predstavili najúspešnejší detskí recitátori minuloročného Hviezdoslavovho Kubína. Program s názvom Ozveny Kubína reprezentoval vynikajúcu úroveň dramaturgie v tejto kategórii, ktorá je jedným zo základných pilierov zmysluplného a úspešného prednesu. Tomáš Novák (Trnava) recitoval text talianskeho spisovateľa, laureáta Ceny H. Ch. Andersena, Gianniho Rodariho Neviditeľný Tonino, v ktorom sa chlapcovi splní želanie stať sa neviditeľným, no ako sa ukáže, nie každé splnené želanie znamená šťastie. Michal Nvota (Trnava) sa predstavil s Dištančnou básňou autora a divadelného režiséra Jakuba Nvotu, ktorá tematizovala pocit osamelosti v dobe online komunikácie. Nešlo však o žiadny melancholický text, práve naopak, chlapčenské viťúzstvo si našlo (s pomocou deda) „dieru v plote“, vstup do ozajstného sveta. Ondrej Spišák (Nitra) predstavil svet izraelského spisovateľa Etgara Kereta, známeho svojou postmodernou, absurdnou a humoristickou poetikou, prostredníctvom poviedky Porucha na konci galaxie. Recitátor dokázal vytvoriť atmosféru únikovej hry formou e-mailovej komunikácie a vytvoriť sarkasticko-ironický obraz toho, kam to ako ľudstvo, bohužiaľ, vieme dotiahnuť. Presahujúcou detský prednes bola výpoveď Margaréty Hvozdíkovej (Nitra), ktorá prostredníctvom Nemeckej básne rakúskeho spisovateľa a autora experimentálnej lyriky Ernsta Jandla vypovedala o hrôzach minulosti, ale aj o nádeji na lepšie časy. V programe vystúpil aj Mário Mňahončák, laureát Ceny za umelecký prednes na Scénickej žatve, vrcholnej prehliadke neprofesionálneho divadla a umeleckého prednesu, s poetickým nonsensovým textom Medveď, ktorý tam nebol. Izraelský multižánrový umelec Oren Lavie nebadane, ale o to efektívnejšie zakomponoval do príbehu filozofické posolstvá a otázky: „Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno svrbenie…“ Všetci recitátori ponúkli divákom koncentrované, technicky zvládnuté, naplnené a komunikatívne prednesy, ktoré boli prítomnému diváctvu potešujúcim dôkazom živého a kvalitného hnutia umeleckého prednesu na Slovensku.

text: Diana Laciaková
foto: Jakub Jančo, TVOR•BA 2023

Ak chcete vidieť, ako to vyzerá na festivale, sledujte nás priebežne na Facebooku a Instagrame!